ระบบบริหารงาน IT แจ้งซ่อมออนไลน์ v 3.0.4

Web Application บริหารงาน ซ่อม อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ IT ภายในองค์กร ราคาพิเศษเพียง 4,990 บาท เท่านั้น (จากปกติ 7,990 บาท ) รายละเอียด เวอร์ชั่น 3.0.4

แจ้งเตือน Admin ผู้ดูแลระบบ หรือ IT Support

แจ้งเตือนผ่าน Line กลุ่ม ของ IT หรือ Email ของผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้มีการแจ้งซ่อม ทำให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงปัญหาทันทีที่มีการแจ้งซ่อม รายละเอียด ตัวอย่างระบบ

ระบบทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์ Hardware & Sofware และ ประวัติการซ่อม สามารถ ค้นหาข้อมูล แยกตามหมวดหมู่ ตามหน่วยงาน หรือ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ได้ รายละเอียด

คุณสมบัติของระบบ

ระบบบริหารงาน IT Web Application โปรแกรมแจ้งซ่อม ซ่อมบำรุงออนไลน์ รองรับการบริหารงาน IT ในภายในองค์กร
มีระบบ แจ้งงานซ่อม กำหนดสถานะการซ่อม ระบบบันทึกข้อมูลการทำงานของฝ่าย IT ระบบทะเบียนอุปกรณ์ ข้อมูล Hardware/Software และ ประวัติการซ่อมบำรุง
สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของหน่วยงาน / แผนก ต่าง ๆ ข้อมูลการทำงานของฝ่าย IT หรือ IT Support


Version 4.0.0 (On Cloud ใช้งานแบบ Online ไม่ต้องติดตั้งระบบ)

ใช้งานแบบ Online ผ่าน Internet ไม่ต้องติดตั้ง หรือ ดูแล ระบบเอง

Version 3.0.4 (ใช้งานแบบ Offline ในระบบ Lan ขององค์กร ติดตั้ง/ดูแลระบบเองทั้งหมด)

ใช้งานแบบ Offline ภายในเครือข่าย Lan ภายในองค์กร สามารถติดตั้งระบบบน PC 1 เครื่อง
(Windows 7 ขึ้นไป หรือ Windows Server 2008 ขึ้นไป และ โปรแกรม Xampp)
สำหรับเครื่อง อื่นๆ ในเครือข่าย เข้าระบบโดยใช้ url เป็น เลข Ip ของเครื่องที่ติดตั้งระบบ

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

มีระบบการแจ้งเตือนผ่าน Line กลุ่ม หรือ Email ของผู้ดูแลระบบเมื่อผู้แจ้งมีการแจ้งปัญหาเข้ามาในระบบ ทำให้ฝ่าย IT ทราบปัญหาในทันทีที่มีการแจ้งปัญหา

ระบบทะเบียนอุปกรณ์

บันทึกข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถ ค้นหาข้อมูล แยกตามหมวดหมู่ ตามหน่วยงาน หรือ ผู้ใช้งานอุปกรณ์ได้ สามารถกำหนดสถานะของอุปกรณ์ได้

ข้อมูลประวัติการซ่อม

บันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมของอุปกรณ์และตรวจสอบรายละเอียดการซ่อมของแต่ละอุปกรณ์ได้ สามารถระบุค่าใช้จ่ายในการซ่อม และ สรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมของแต่ละแผนกได้

ระบบรายงาน

ข้อมูลการทำงานของฝ่าย IT เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานได้ รายงาน ทะเบียนอุปกรณ์และประวัติการซ่อมบำรุง สามารถ ส่งออกเป็น ไฟล์ Excelเมนู 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ

รองรับระบบเมนู 2 ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ คือ 1.ผู้ดูแลระบบ Admin
2.IT Support
3.พนักงาน/ผู้แจ้งปัญหา

นำเข้า/ส่งออกข้อมููล Excel

สามารถนำเข้าข้อมูล ทะเบียนอุปกรณ์ รายชื่อพนักงาน หมวดหมู่อุปกรณ์ หน่วยงาน/แผนก จากไฟล์ Excel ได้

ระบบ Backup ข้อมูล

สามารถ Export File Database สำหรับสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลหาย กรณี เครื่องแม่ข่าย หรือ Web Server มีปัญหาได้รายละเอียดการปรับปรุงระบบ

ภาพตัวอย่างหน้าจอระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

ระบบบริหารงาน IT Web Application โปรแกรมแจ้งซ่อม ซ่อมบำรุง ออนไลน์ บันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหางานซ่อม ระบบทะเบียนอุปกรณ์ ประวัติการซ่อม
รายงานสถิตการทำงาน รายงานประวัติการซ่อม และ ทะเบียนอุปกรณ์ ระบบนำเข้า และ ส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ฯลฯ

 • ระบบบริหารงาน IT Web Application โปรแกรมแจ้งซ่อม ซ่อมบำรุง ออนไลน์

  ระบบบริหารงาน IT

  ระบบบริหารงาน IT Web Application โปรแกรมแจ้งซ่อม ซ่อมบำรุง ออนไลน์

 • หน้าจำสำหรับการเข้าสู่ระบบ

  Login เข้าสู่ระบบ

  หน้าจำสำหรับการเข้าสู่ระบบ

 • หน้าจอสำหรับผู้ใช้แจ้งปัญหางานซ่อมเข้าระบบ

  แจ้งปัญหางานซ่อม

  หน้าจอสำหรับผู้ใช้แจ้งปัญหางานซ่อมเข้าระบบ

 • บันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหา สามารถระบุรายละเอียดปัญหา ชื่ออุปกรณ์ที่มีปัญหาได้

  บันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหา

  บันทึกข้อมูลการแจ้งปัญหา สามารถระบุรายละเอียดปัญหา ชื่ออุปกรณ์ที่มีปัญหาได้

 • แสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งปัญหาและ ข้อมูลการแก้ไข

  รายละเอียดข้อมูลการแจ้งปัญหา

  แสดงรายละเอียดข้อมูลการแจ้งปัญหาและ ข้อมูลการแก้ไข

 • มีระบบแจ้งเตือนไปยัง Line กลุ่มของ ผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้มีการแจ้งซ่อม

  แจ้งเตือนผู้ดูแลระบบผ่าน Line กลุ่ม เมื่อมีการแจ้งซ่อม

  มีระบบแจ้งเตือนไปยัง Line กลุ่มของ ผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้มีการแจ้งซ่อม

 • มีระบบแจ้งเตือนไปยัง Email ของ ผู้ดูแลระบบ หรือ ฝ่าย IT ทุกคน เมื่อมีการแจ้งซ่อม

  แจ้งเตือน ผู้ดูแลระบบ ผ่าน Email เมื่อมีการแจ้งซ่อม

  มีระบบแจ้งเตือนไปยัง Email ของ ผู้ดูแลระบบ เมื่อมีการแจ้งซ่อม

 • หน้าจอข้อมูลการทำงาน / รับงานซ่อม รายละเอียดการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ

  ข้อมูลการทำงาน/รับงานซ่อม

  หน้าจอรายละเอียดข้อมูลการทำงาน / รับงานซ่อม รายละเอียดการแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ

 • บันทีกรายละเอียดการแก้ไขปัญหา และ รายละเอียดต่าง ๆ

  บันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหา

  บันทีกรายละเอียดการแก้ไขปัญหา และ รายละเอียดต่าง ๆ

 • สามารถพิมพ์แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออกทางเครื่องพิมพ์ได้

  แบบฟอร์มแจ้งซ่อม

  สามารถพิมพ์แบบฟอร์มแจ้งซ่อมออกทางเครื่องพิมพ์ได้

 • แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ

  ทะเบียนอุปกรณ์

  แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ

 • บันทึกข้อมูลรายละเอียดทะเบียนอุปกรณ์

  บันทึกข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์

  บันทึกข้อมูลรายละเอียดทะเบียนอุปกรณ์

 • บันทึกข้อมูล รายละเอียด Hardward ของอุปกรณ์

  ทะเบียนอุปกรณ์ ข้อมูล Hardward

  บันทึกข้อมูล รายละเอียด Hardward ของอุปกรณ์

 • บันทึกข้อมูล รายละเอียด Sortware ของอุปกรณ์

  ทะเบียนอุปกรณ์ ข้อมูล Sortware

  บันทึกข้อมูล รายละเอียด Sortware ของอุปกรณ์

 • รายงานข้อมูลการทำงาน และ สถิติการทำงานของฝ่าย IT

  ระบบรายงานข้อมูลการทำงาน

  รายงานข้อมูลการทำงาน และ สถิติการทำงานของฝ่าย IT

 • แสดงรายงานแบ่งตามหมวดหมู่ สามารถ เลือกแสดงตามช่วงวันที่ต้องการได้

  รายงานกราฟสถิติการทำงานแบ่งตามหมวดหมู่

 • แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ สามารถค้นหา พิมพ์ หรือ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ Excle ได้

  รายงานทะเบียนอุปกรณ์

  แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ

 • แสดงรายละเอียดค่าซ่อมบำรุง แยกตาม แผนก สามารถเลือก ตาม ช่วง เดือน และ ปี ได้

  รายงานสรุปค่าใช้จ่าย / ค่าซ่อมบำรุง

  แสดงรายละเอียดค่าซ่อมบำรุง

 • แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์

  กราฟแสดงจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด

  แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์

 • แสดง Software ทั้งหมดแยกตาม หมวดหมู่ Software

  แสดงจำนวน Software ทั้งหมด

  แสดง Software ทั้งหมดแยกตาม หมวดหมู่ Software

 • แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมตามประเภทงานซ่อม สามารถเลือกแสดงข้อมูลตาม ช่วงวันได้

  รายงานสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามประเภทงานซ่อม

  แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมตามประเภทงานซ่อม

 • แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์ สามารถเลือกแสดงข้อมูลตาม ช่วงวันได้

  รายงานสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์

  แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์

 • แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามหน่วยงาน สามารถเลือกแสดงข้อมูลตาม ช่วงวันได้

  รายงานสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามหน่วยงาน/แผนก

  แสดงข้อมูลสถิติการแจ้งซ่อมแยกตามหน่วยงาน/แผนก

 • รายการข้อมูลการแจ้งซ่อมตามชื่อผู้แจ้ง

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้งานโปรแกรมของเรา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด

บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด

บริษัท นีโอ ออโต้กรุ๊ป

บริษัท โรงพยาบาลราษฏร์บูรณะ จำกัด

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด

บริษัท อิ๊กตราซิล กรุ็ป จำกัด

บริษัท ภูเก็ตวิลล่า จำกัด

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควาร์ค ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท ศิริไกรอุตสาหการ จำกัด

บริษัทออลล์ ดิสเคาน์ จำกัด

บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด

บริษัท โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พร้อมแพทย์ ราชบุรี จำกัด

บริษัท บุญชัยค้าส่ง จำกัด

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด

บริษัท คลองสวนพลู จำกัด (อยุธยาซิตี้พาร์ค)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

บริษัท ทิพย์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท รีเลท อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ภัทรา พอร์ชเลน จำกัด

บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม

บริษัท อรสิริน จำกัด

บริษัท สินสงวนแอนด์ซันส์ จำกัด

World United Logistics (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

บริษัท โนเบิล ซอฟท์ จำกัด

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

โรงพยาบาลวิหารแดง จ.สระบุรี

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาล สอยดาว จ.จันทบุรี

บริษัท สยามฮิตาชิออโตโมทีฟโปรดัก จำกัด

บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด

บริษัท เซ็นโต้ เทคโนโลยี จำกัด

BW Telecommunications Co.,Ltd.

บริษัท ออลอินวัน ซอฟแวร์ จำกัด

โรงแรม เลอบัว โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอดี คอมแอนด์ซิสเต็ม

บมจ.ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์

บริษัทยูโรเซียเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

บริษัท สุขุมวิท 15 เพลส จำกัด

บริษัท รีกัล จิวเวลลี่ แมนนูเฟคเจอร์ จำกัด

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

บริษัท นิปปอน แกสเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คอสมินา จำกัด

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

สมาคมความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ลาเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท วัลคัว อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด

บริษัทสุนทร เมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด

สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

ราคา

Version 3.0.4
(basic)
฿ 1,990
สั่งซื้อตอนนี้ราคาพิเศษเพียง 1,990 บาท
(จากปกติ 3,990 บาท)
ใช้งานแบบ Offline ในระบบ (Lan)ในองค์กร
สิทธิ์การใช้งานแบบขายขาดไม่มีค่าบริการรายปี

ราคาพิเศษ ถึง 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

 • Dashboard งานซ่อมประจำวัน
 • แจ้งซ่อมได้โดยไม่ต้อง Login
 • ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกงานซ่อม
 • ระบบแจ้งเตือน Line Notify
 • ระบบปฏิทินงานซ่อม
 • ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติการซ่อม
 • ระบบรายงาน สถิติงานซ่อม ฯลฯ
 • นำเข้า / ส่งออก รายงาน Excel
 • รองรับ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • ระบบ สแกน QR Code อุปกรณ์
 • ติดตั้งบน Server ขององค์กร
Version 3.0.4
(professional)
฿ 4,990
สั่งซื้อตอนนี้ราคาพิเศษเพียง 4,990 บาท
(จากปกติ 7,990 บาท)
ใช้งานแบบ Offline ในระบบ (Lan)ในองค์กร
สิทธิ์การใช้งานแบบขายขาดไม่มีค่าบริการรายปี

ราคาพิเศษ ถึง 30 เมษายน 2562 เท่านั้น

 • Dashboard งานซ่อมประจำวัน
 • Register/Login เข้าใช้ระบบแจ้งซ่อม
 • ระบบแจ้งซ่อม / บันทึกงานซ่อม
 • ระบบแจ้งเตือน Line Notify
 • ระบบปฏิทินงานซ่อม
 • ทะเบียนอุปกรณ์ / ประวัติการซ่อม
 • ระบบรายงาน สถิติงานซ่อม ฯลฯ
 • นำเข้า / ส่งออก รายงาน Excel
 • รองรับ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
 • ระบบ สแกน QR Code อุปกรณ์
 • ติดตั้งบน Server ขององค์กร

สิ่งที่จะได้รับ Version 4.0.0 Online (ใช้งานแบบ Online ไม่ต้องติดตั้ง หรือ ดูแลระบบเอง)

 • ระบบบริหารงาน IT Web Application แจ้งซ่อมออนไลน์ ใช้งาน Online ระบบ Cloud Server ไม่ต้องติดตั้งระบบ

สิ่งที่จะได้รับ Version 3.0.4 (Offline)

 • ระบบบริหารงาน IT Web Application (version ล่าสุด)
 • คู่มือการติดตั้ง และ ใช้งาน ระบบบริหารงาน IT Web Application ด้วยโปรแกรม Xampp สำหรับ Windows

เงื่อนไขการนำไปใช้งาน สำหรับ VERSION 3.0.4 FULL SOURCECODE

 • ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และ จำนวนครั้งภายใน 1 บริษัท/องค์กร หรือ การใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
 • สามารถใช้งานได้เฉพาะภายใน 1 บริษัท/องค์กร หรือ ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่สามารถ โอนสิทธิ์การใช้งาน
  หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมให้กับองค์กร อื่น ๆ หรือ บุคคลอื่น ๆ ได้
 • ไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ หรือ ดัดแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมเพื่อจำหน่ายต่อให้กับบริษัท หรือ บุคคลอื่นได้

ข้อมูลการแจ้งจดลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลการแจ้งจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารงาน IT Web Application ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
โปรแกรมแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซ่อมบำรุง