ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

แจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
รับแจ้งซ่อมจากผู้ใช้งาน ค่าใช้จ่ายงานซ่อม
แผนบำรุงรักษา PM บันทึกทะเบียนอุปกรณ์
ประวัติการซ่อม และ ระบบรายงาน ฯลฯ

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เซอร์วิส คลาวด์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ service.co.th ทั้งนี้ ทาง บริษัท เซอร์วิส คลาวด์ เทคโนโลยี จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้บริการ) มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และ การติดต่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนี้

- เมื่อมีการสมัครใช้บริการ

- เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ service.co.th

- เมื่อติดต่อสอบถามมายัง Email : [email protected] หรือ LINE : @kcp6055v

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ให้บริการ จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อ ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ และ ใช้สำหรับเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ บริษัท เท่านั้น

- ผู้ให้บริการ ไม่มีนโยบาย นำข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการไป ขาย หรือ เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

(ยกเว้นได้รับความยินยอมตาม เงื่อนไขการใช้บริการ)

3.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ผู้ให้บริการได้ใช้วิธีการเชื่อมต่อเข้ารหัสข้อมูลแบบมาตรฐาน Secure Socket Layer(SSL) เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล

4.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีการประกาศทางหน้า เว็บไซต์ service.co.th ต่อไป